วัดพระแก้ว ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และงานประเพณี

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในศาสนาพุทธ

วัดพระแก้วมีการประดิษฐานพระรัตนตรัย (พระองค์ประธานวัด) ที่เป็นโบราณสถานและมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยพระรัตนตรัยนี้จะมีการประดิษฐานใหม่ทุก 25 ปี โดยเรียกว่าการประดิษฐานพระรัตนตรัยใหม่ ซึ่งถือเป็นงานมหัศจรรย์และเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้รับความสนใจมากในสังคมไทย

นอกจากพระรัตนตรัยแล้ว วัดพระแก้วยังมีสิ่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น โบราณวัตถุสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถ พระบรมราชานุญาตแก่ศิลปินจีนให้สร้างเข้ามาเพื่อแสดงผลงานสักการะ และแก้วที่มีการบูรณะมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ประวัติศาสตร์ของวัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว ประวัติ ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 ในสมัยของพระเจ้ารามาธิบดีที่ 4 หรือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บถวายพระราชกุศลฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าภู่เธอ สิริกิติ์ ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) ในปี พ.ศ. 2440 และได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าวัดพระแก้วเป็นการประชุมพระราชทานบัตรพระราชทานพระบรมฉายเหมือน เพื่อเปิดพระบรมธาตุ และในปี พ.ศ. 2495 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ในพระราชพิธีพระราชทานบัตรพระราชทานพระบรมฉายเหมือนเช่นเดียวกัน

วัดพระแก้วถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งทำให้มีการปฏิบัติธรรมและทำพิธีการทางศาสนาในวัดเป็นประจำ วัดพระแก้วมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

เรียนรู้เกี่ยวกับ วัดพระแก้ว มีอะไรบ้าง

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังนานกว่า 200 ปี ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2325 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 หรือ พระนเรศวรมหาราช โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2325

วัดพระแก้วตั้งอยู่บนเขามหาดเล็ก ในพื้นที่เมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ไทย วัดพระแก้วเป็นวัดที่ได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสถานที่ผู้คนจะมานมัสการอย่างยิ่ง นอกจากนี้ วัดพระแก้วยังเป็นสถานที่จัดประเพณีสำคัญต่างๆของประเทศไทย เช่น การแห่เทียนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือการนำพระบรมฉายาลักษณ์ ไปประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์พระราชกฤษฎีกา

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปวัตถุประเภทต่างๆที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีค่าทางประวัติศาสตร์ วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเนื่องจากอยู่บนเนินเขาลูกเห็บที่สูงขึ้นจากระดับที่ตั้งของเมืองเล็กๆ ในอดีตชื่อ “บางกอก” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุนี้ วัดพระแก้วจึงมีลักษณะการตกแต่งและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ

วัดพระแก้วได้รับการสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 โดยคนจีนที่สร้างวัดศาสนาของพวกเขาในกรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ที่มีการเจริญก้าวหน้ามากเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้วัดพระแก้วเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ขอบคุณคลิปจาก CHAINAT ON TOUR

สถาปัตยกรรมของวัดพระแก้ว

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มีการสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ของราชวงศ์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีพระองค์จักรีนฤบดินทร์เป็นผู้สร้างวัด ซึ่งวัดพระแก้วเป็นวัดแห่งแรกที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปศิลป์พระแก้วมรกต

สถาปัตยกรรมของวัดพระแก้วนั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ด้วยหลักการเลือกวัสดุใช้สร้างที่เหมาะสมและมีความเป็นศิลป์ และเน้นความสวยงามในการออกแบบ โดยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือ ผนังเรืองแสง ที่มีการใช้กระจกมาประดับประกอบ และตกแต่งด้วยภาพประกอบฐานที่เป็นเรื่องราวของจักรีนฤบดินทร์ มีการใช้สีทองคำเพื่อเน้นความศักดิ์สิทธิ์ และมีประติมากรรมชิดกับอาคารหลัก

ด้วยเหตุนี้ สถาปัตยกรรมของวัดพระแก้วถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดของวิถีวัฒนธรรมไทย โดยได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมและศิลปะของจีนและเข้ามาสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดในแบบฉบับของวัฒนธรรมไทยในภายหลัง

เริ่มต้นด้วยอาคารพระโกหารหลักซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดพระแก้ว อาคารเหล่านี้จะมีลักษณะการสร้างสรรค์โดยใช้งานหินและอิฐ มีลักษณะเรียบง่ายแต่เป็นเอกลักษณ์ด้านสีและลวดลาย

อีกองค์ประกอบที่น่าสนใจของสถาปัตยกรรมวัดพระแก้วคือ พระจอมเกล้าซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ตรงด้านหน้าอาคารพระโกหารหลัก มีลักษณะเป็นพระบรมรูปที่สร้างจากเหล็กเป็นแบบฉบับของจีน ตั้งอยู่บนเสาไม้และมีหลังคาเป็นชนิดเดียวกันกับเรือจีนแบบดั้งเดิม

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ศาลพระเกียรติคุณธรรมเป็นอาคารสำหรับทำพิธีไหว้ครู่ข้างภายในวัดพระแก้ว มีการสร้างสรรค์อย่างละเอียดอ่อนด้วยประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามและอีกทั้งยังติดตั้งภาพพิมพ์ตามแบบจีนด้วย

พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว

พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักในประเทศไทย โดยตั้งอยู่ที่พระบรมมหาราชวังในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสำคัญสูงสุดของประเทศไทย เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีพระราชวังและวัดที่สำคัญของประเทศไทยอยู่รวมกัน

พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 200 ปี โดยเปิดให้บริการเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาชมและศึกษาความสำคัญของพระพุทธมหาวชิราลงกรณ์ และมรดกศิลปกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสิ่งที่สำคัญของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วเป็นอาคารที่มีองค์ประกอบหลายประการ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่จัดแสดงและเก็บรักษาของวัตถุโบราณ โดยโครงสร้างของอาคารจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นล่างสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างเหล็กและเสาเข็ม เพื่อรองรับน้ำหนักของอาคาร ชั้นกลางจะเป็นพื้นที่แสดงภาพและวัตถุโบราณคดีต่างๆ ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งมีฝาเพื่อรักษาอากาศสะอาดและป้องกันการเข้ามาของแมลงและสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์

ในพิพิธภัณฑ์นี้ จะมีการแสดงวัตถุโบราณคดีที่สำคัญของวัดพระแก้ว เช่น รูปปั้นหลวงพ่อพระธาตุอินทรีย์ ซึ่งเป็นศิลาจารึกสมัยอยุธยา รวมถึงอื่นๆ อีกมากมาย เช่น บริวารพระเครื่อง รวมไปถึงวัตถุโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์ การแสดงวีดีโอเกี่ยวกับวัดพระแก้ว รวมไปถึงงานแสดงสัมผัสประสบการณ์ในการตั้งธาตุเป็นเครื่องเรื่องต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด

ประเพณี วัดพระแก้ว

งานประเพณีที่วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย ไม่เพียงเพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหานิยม แต่ยังเป็นจุดหมายประเพณีไทย ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี มีการจัดงานประเพณีใหญ่ที่วัดพระแก้ว ที่เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของไทยตลอดกาล

ในการจัดงานประเพณีที่วัดพระแก้วจะมีหลากหลายประเภทของพิธีกรรมและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น งานบวชพระ การแต่งกายแบบโบราณ การแสดงการเลี้ยงด้วยขนม และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ โดยจุดเด่นของงานประเพณีที่วัดพระแก้วคือการแสดงพิธีบวงสรวง ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีของวัฒนธรรมไทยโบราณที่มีอายุกว่า 700 ปี

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานประเพณีเพื่อเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา 50 ปี โดยมีการจัดงานแสดงสุดยอดของพิธีบวงสรวงแบบพิเศษ ในงานประเพณีเหล่านี้ จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่แต่งกายสวยและงดงามมากที่สุด

งานประเพณีที่วัดพระแก้ว เป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักในวงกว้างของคนไทย มีทั้งประเพณีทางศาสนาและประเพณีทางวัฒนธรรมที่นับถือและมีความสำคัญในหลายๆ ช่วงเวลาของปี

งานประเพณีวันออกพรรษา งานประเพณีวันออกพรรษาเป็นงานที่ทำเพื่อเพื่อนและพี่น้องชาวจีนซึ่งจะจัดขึ้นในวันเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีการนำพระราชทานองค์พระเจ้าตากลมพระภิกษุสมณศักดิ์ ไปแสดงเป็นการเปิดรับทุนฯ

งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณีวันสงกรานต์เป็นงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในทั่วไปของคนไทย โดยจะจัดขึ้นในวันเดือนเมษายนของทุกปี มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสนุกสนานและมีการสรงน้ำดำ โดยการสรงน้ำดำเป็นการเป็นเชิญพระเจ้าและผู้บริสุทธิ์มาสู่สถานที่นั้นๆ

งานประเพณีบุญท้าวมหาโพธิ์ งานประเพณีบุญท้าวมหาโพธิ์เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดพระแก้ว โดยการจัดงานในวันที่ 18-22 พฤษภาคมของทุกปี