เที่ยวทะเล

ทะเล ความงามใต้ท้องมหาสมุทร ความหลากหลายทางชีวภาพใต้ผืนน้ำ

ทะเล ภาษาอังกฤษ (Sea) เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกลับ ความกว้างของมหาสมุทรนั้นมีพื้นที่ปกคลุมส่วนใหญ่ของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เคยหยุดตื่นตัวให้เราประหลาดใจอย่างต่อเนื่อง ใต้ผืนน้ำของทะเลเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างมากมาย มีสัตว์ที่หลากหลายประเภท การสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกใต้ผืนน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมนุษย์มาอย่างยาวนาน ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล

อ่านเพิ่มเติม