เที่ยวภาคกลาง, แลนด์มาร์ค

วัดศีรษะทอง สถานที่ไหว้พระราหู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วัดศีรษะทอง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม ถือเป็นวัดชื่อดังแห่งนครชัยศรี ชวนมาร่วมกันทำบุญ ไหว้และขอพรจากพระราหู ถือเป็นอสูรที่ร้ายกาจมาก ท่ามกลางดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และเมื่อพระราหูได้ปรากฏบนดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ไป เราจะเห็นการเกิด สุริยคราสหรือจันทรุปราคา

อ่านเพิ่มเติม