เที่ยวภาคกลาง, แลนด์มาร์ค

วัดพระแก้ว ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และงานประเพณี

วัดพระแก้ว เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในศาสนาพุทธ วัดพระแก้วมีการประดิษฐานพระรัตนตรัย (พระองค์ประธานวัด) ที่เป็นโบราณสถานและมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยพระรัตนตรัยนี้จะมีการประดิษฐานใหม่ทุก

อ่านเพิ่มเติม